Registreren

Maak een nieuw account aan


Op het gebruik van de software is de Privacy Policy van Veldon Data B.V. van toepassing..


Veldon Data B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus.

De Privacy policy kort samengevat:


Door registratie worden uw gegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig voor de oefening zelf, voor oefeningsresultaten en voor historisch inzicht in de resultaten.
Uw gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waar ze voor bedoeld zijn.
Uw gegevens zijn beschermd met een wachtwoord. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

U heeft altijd het recht om eigen gegevens te wijzigen. Dit kunt u doen door middel van het accountbeheer binnen de database.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De opslagtermijn blijft binnen de wettelijk termijnen die daarvoor is gesteld.
U kunt hier de volledige Privacy Policy lezen.
Met de voltooiing van uw registratie verklaart u kennis te hebben genomen van de Privacy Policy en verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan.

Uw registratie wordt per mail bevestigd, met een verzoek om terugkoppeling.