Registreren

Maak een nieuw account aan


Op het gebruik van de software door praktijkhouders is de Verwerkersovereenkomst van Veldon Data B.V. van toepassing.


Voor individuele gebruikers van de software geldt de Privacy policy
De Verwerkersovereenkomst voor praktijkhouders kunt u hier volledig lezen
Met de voltooiing van uw registratie verklaart u kennis te hebben genomen van de Verwerkersovereenkomst en verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan.

Uw registratie wordt per mail bevestigd, met een verzoek om terugkoppeling.